Author:admin

Mere gods på en klimavenlig bane

Regeringens klimapartnerskaber skal formulere forslag til en mindsket udledning af erhvervslivets drivhusgasser. Nu foreslår arbejdsgruppen Banegodstransport at sætte fokus på banebranchens og myndigheders samarbejde om at flytte godstransport fra vej til jernbane og satse på grøn el-kørsel. Det skal også undersøges, hvordan banebranchen selv kan arbejde for mere grøn kørsel.

Dansk Banegods har sammen med resten af arbejdsgruppen formuleret en række forslag, der skal få mere gods transporteret med jernbane på en mere klimavenlig måde.

“Det er positivt, at regeringen indbyder til samarbejde mellem politiske beslutningstagere og erhvervslivet, for partnerskabet er et konstruktivt forum, hvor vi både kan bidrage til klimaet og bidrage til godsbanens kunder,” siger Jan Wildau, sekretariatschef i Dansk Banegods..

Arbejdsgruppen Banegodstransport arbejder under klimapartnerskabet Landstransport, som er en af Regeringens 13 klimapartnerskaber. Sammen med de andre arbejdsgrupper skal Landtransport-partnerskabet beskrive de tiltag som branchen selv vil gennemføre. Partnerskabet skal også anbefale regeringstiltag til at nedbringe udledning af drivhusgasser. Beskrivelse og anbefalinger skal sendes til regeringen senest ultimo februar.

Dansk Banegods mener, at både banebranchen og myndigheder kan bidrage grønnere transport. Men den største gevinst fås ved at gøre banetransport mere attraktivt i forhold til vejtransport.

“Arbejdsgruppen, der er sammensat af parter også udenfor banebranchen, er enige om, at de væsentligste bidrag kommer ved at skabe bedre mulighed for, at banegodset er attraktivt for transportkøberne. Den vigtigste opgave er at sikre, at der er kapacitet på infrastrukturen til at få lange og tunge godstog hurtigt frem,når kunden har behov for det,” siger Jan Wildau.

Ny minister mere positiv

Jan Wildau sekretariatschef i Dansk Banegods og næstformand Michael Svane mødte 26. august den nye transportminister, Benny Engelbrecht. Det skete i et møde arrangeret af den europæiske lobbyorganisation UIRR, der kæmper for bedre vilkår til kombitrafikken. Og med deltagelse af Dansk Banegods.

“Det var et meget anderledes møde end den tidligere minister Ole Birk Olsen. Vi oplevede en helt anden imødekommenhed end med den forgangne regering,” siger Jan Wildau.

Det er særligt klimadagsordenen og den sociale dagsorden, som transportminister Benny Engelbrecht ser kan blive gavnet af mere banegods.

Ny bestyrelse valgt

Den nyvalgte bestyrelse i Dansk Banegods kom godt fra start ved sit første bestyrelsesmøde.

Dansk Banegods har valgt en ny stærk bestyrelse. Nye branchefolk er kommet ind i bestyrelsen for Dansk Banegods. På generalforsamlingen i juni måned valgte de fremmødte medlemmer nye personer til bestyrelsen. Hans Pedersen, DSV Roads glædede sig over foreningens arbejde i det fælles forum, Branchepanel for Banegods, hvor foreningen mødes og taler med Banedanmark om tiltag, der kan fremme transport af gods på jernbanen. Det seneste år har Branchepanelet drøftet ECTS, sporspærringer og normer for læssespor og andre sidesporsanlæg.

Den nyvalgte bestyrelse i Dansk Banegods kom godt fra start ved sit første bestyrelsesmøde Foto Jan Wildau

”Det har politisk været et tungt år, hvor der ikke har været meget, der kunne føres ud i det virkelige liv Årets største resultat har været arbejdet i Branchepanelet, som har betydet, at vi flere gange har bidraget til transportpolitiske indsatser og er blevet spurgt ud til møder,” siger Hans Pedersen, der fortsætter som formand i Dansk Banegods.
Generalforsamlingen takker Mikael Nyman, CFL Cargo som udtræder af bestyrelsen.

“Samlet set er der tale om en meget stærk bestyrelse. Ikke mindst fordi vi nu både har stærk deltagelse fra både operatørerne og fra det erhvervsliv, som banegodsbranchen arbejder for”, siger Jan Wildau, vice president, DB Cargo Scandinavia, der fortsætter som bestyrelsessekretær i Dansk Banegods.

Den nye bestyrelse består af
Hans Pedersen, vice president, DSV Roads, formand
Michael Svane, direktør, DI Transport, næstformand
Claus Lynge Christensen, line manager, Hupac
Anders Dørge, project manager, Contec Rail
Silke Janser, CEO, DB Cargo Scandinavia
Helle Almind, Head of Commercial, APM Terminals
Lars Winther Sørensen, adm. direktør, TX Logistik

Som supplerende bestyrelsesmedlemmer er
Jan Breinholt, logistikdirektør, Carlsberg Danmark
Henrik Møller Larsen, senior program manager, Green Cargo
Rasmus Munk Kolind, commercial manager container & rail, Aalborg Havn