Nyheder

Ny minister mere positiv

Jan Wildau sekretariatschef i Dansk Banegods og næstformand Michael Svane mødte 26. august den nye transportminister, Benny Engelbrecht. Det skete i et møde arrangeret af den europæiske lobbyorganisation UIRR, der kæmper for bedre vilkår til kombitrafikken. Og med deltagelse af Dansk Banegods.

“Det var et meget anderledes møde end den tidligere minister Ole Birk Olsen. Vi oplevede en helt anden imødekommenhed end med den forgangne regering,” siger Jan Wildau.

Det er særligt klimadagsordenen og den sociale dagsorden, som transportminister Benny Engelbrecht ser kan blive gavnet af mere banegods.

Ny bestyrelse valgt

Den nyvalgte bestyrelse i Dansk Banegods kom godt fra start ved sit første bestyrelsesmøde.

Dansk Banegods har valgt en ny stærk bestyrelse. Nye branchefolk er kommet ind i bestyrelsen for Dansk Banegods. På generalforsamlingen i juni måned valgte de fremmødte medlemmer nye personer til bestyrelsen. Hans Pedersen, DSV Roads glædede sig over foreningens arbejde i det fælles forum, Branchepanel for Banegods, hvor foreningen mødes og taler med Banedanmark om tiltag, der kan fremme transport af gods på jernbanen. Det seneste år har Branchepanelet drøftet ECTS, sporspærringer og normer for læssespor og andre sidesporsanlæg.

Den nyvalgte bestyrelse i Dansk Banegods kom godt fra start ved sit første bestyrelsesmøde Foto Jan Wildau

”Det har politisk været et tungt år, hvor der ikke har været meget, der kunne føres ud i det virkelige liv Årets største resultat har været arbejdet i Branchepanelet, som har betydet, at vi flere gange har bidraget til transportpolitiske indsatser og er blevet spurgt ud til møder,” siger Hans Pedersen, der fortsætter som formand i Dansk Banegods.
Generalforsamlingen takker Mikael Nyman, CFL Cargo som udtræder af bestyrelsen.

“Samlet set er der tale om en meget stærk bestyrelse. Ikke mindst fordi vi nu både har stærk deltagelse fra både operatørerne og fra det erhvervsliv, som banegodsbranchen arbejder for”, siger Jan Wildau, vice president, DB Cargo Scandinavia, der fortsætter som bestyrelsessekretær i Dansk Banegods.

Den nye bestyrelse består af
Hans Pedersen, vice president, DSV Roads, formand
Michael Svane, direktør, DI Transport, næstformand
Claus Lynge Christensen, line manager, Hupac
Anders Dørge, project manager, Contec Rail
Silke Janser, CEO, DB Cargo Scandinavia
Helle Almind, Head of Commercial, APM Terminals
Lars Winther Sørensen, adm. direktør, TX Logistik

Som supplerende bestyrelsesmedlemmer er
Jan Breinholt, logistikdirektør, Carlsberg Danmark
Henrik Møller Larsen, senior program manager, Green Cargo
Rasmus Munk Kolind, commercial manager container & rail, Aalborg Havn