Mere gods på en klimavenlig bane

Mere gods på en klimavenlig bane

Regeringens klimapartnerskaber skal formulere forslag til en mindsket udledning af erhvervslivets drivhusgasser. Nu foreslår arbejdsgruppen Banegodstransport at sætte fokus på banebranchens og myndigheders samarbejde om at flytte godstransport fra vej til jernbane og satse på grøn el-kørsel. Det skal også undersøges, hvordan banebranchen selv kan arbejde for mere grøn kørsel.

Dansk Banegods har sammen med resten af arbejdsgruppen formuleret en række forslag, der skal få mere gods transporteret med jernbane på en mere klimavenlig måde.

“Det er positivt, at regeringen indbyder til samarbejde mellem politiske beslutningstagere og erhvervslivet, for partnerskabet er et konstruktivt forum, hvor vi både kan bidrage til klimaet og bidrage til godsbanens kunder,” siger Jan Wildau, sekretariatschef i Dansk Banegods..

Arbejdsgruppen Banegodstransport arbejder under klimapartnerskabet Landstransport, som er en af Regeringens 13 klimapartnerskaber. Sammen med de andre arbejdsgrupper skal Landtransport-partnerskabet beskrive de tiltag som branchen selv vil gennemføre. Partnerskabet skal også anbefale regeringstiltag til at nedbringe udledning af drivhusgasser. Beskrivelse og anbefalinger skal sendes til regeringen senest ultimo februar.

Dansk Banegods mener, at både banebranchen og myndigheder kan bidrage grønnere transport. Men den største gevinst fås ved at gøre banetransport mere attraktivt i forhold til vejtransport.

“Arbejdsgruppen, der er sammensat af parter også udenfor banebranchen, er enige om, at de væsentligste bidrag kommer ved at skabe bedre mulighed for, at banegodset er attraktivt for transportkøberne. Den vigtigste opgave er at sikre, at der er kapacitet på infrastrukturen til at få lange og tunge godstog hurtigt frem,når kunden har behov for det,” siger Jan Wildau.

Dansk Banegods