Nyheder

3/7 2020 Klimapolitiske løsninger med banegods

Dansk Banegods forventer fokus på klimavenlig godstransport, når efterårets politiske forhandlinger på Christiansborg sætter fart på klimaforhandlingerne. Det kom frem på foreningens generalforsamling, der fortsætter arbejdet for både bedre klimapolitiske rammer og tekniske trafikafvikling.

Læs mere her

18/3 2020 Sikker godstransport med jernbane

Jernbanetransport er fortsat en af de mest sikre måder at leverer materialer til produktionsvirksomheder og varer til forbrugerne, fordi transport af store mængder gods sker i et lukket system med få medarbejdere og begrænset kontakt til andre personer.

Læs mere her

20/2 2020 Carlsberg ønsker indflydelse på banegods

Lene Borne Jørgensen er ny bestyrelsessuppleant i Dansk Banegods. Hun er distributionsdirektør i Carlsberg Supply Company Danmark A/S, hvor hun har ansvaret for den danske transport af øl og sodavand fra bryggeriet i Fredericia ud til kunderne og mellem bryggeriet og terminalen i Høje Taastrup.

Læs mere her

10/1 2020 Mere gods på en klimavenlig bane

Regeringens klimapartnerskaber skal formulere forslag til en mindsket udledning af erhvervslivets drivhusgasser. Nu foreslår arbejdsgruppen Banegodstransport at sætte fokus på banebranchens og myndigheders samarbejde om at flytte godstransport fra vej til jernbane og satse på grøn el-kørsel. Det skal også undersøges, hvordan banebranchen selv kan arbejde for mere grøn kørsel.

Læs mere her

5/9 2019 Ny minister mere positiv

Dansk Banegods mødte forleden den nye transportminister. Det skete i et møde arrangeret af den europæiske lobbyorganisation UIRR, der kæmper for bedre vilkår til kombitrafikken.

Den nye transportminister fremhævede på mødet med Dansk Banegods banegodsets betydning for klimadagsordenen og den sociale dagsorden.

Læs mere her

15/7 2019 Ny bestyrelse valgt

Den nyvalgte bestyrelse i Dansk Banegods kom godt fra start ved sit første bestyrelsesmøde Foto Jan Wildau

Dansk Banegods har valgt en ny stærk bestyrelse og nye branchefolk er kommet ind. På generalforsamlingen i juni måned valgte de fremmødte medlemmer nye personer til bestyrelsen. Hans Pedersen, DSV Roads glædede sig over foreningens arbejde i det fælles forum, Branchepanel for Banegods, hvor foreningen mødes og taler med Banedanmark om tiltag, der kan fremme transport af gods på jernbanen. Det seneste år har Branchepanelet drøftet ECTS, sporspærringer og normer for læssespor og andre sidesporsanlæg.

Læs mere her

11/7 2019 Dansk Banegods ser frem til at møde Benny Engelbrecht

Dansk Banegods ser frem til at møde Benny Engelbrecht (Social-demokratiet) til en drøftelse af banegodsbranchens udfordringer og jernbanens miljø- og klimamæssige betydning. Den ny Transport-minister var tidligere sit partis finansordfører 2015-2019, erhvervs-ordfører og formand for Folketingets Transportudvalg 2011-2014. Han træder ind i Transportministeriet efter Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), der var Transportminister i to år og syv måneder….

Læs mere her

5/6 2018 Banegodset er vigtigt for samfundet

Rasmus Munk Kolind

Rasmus Munk Kolind er Account Manager i Aalborg Havn, Full Loads & Rail, er blevet indvalgt som suppleant for bestyrelsen i Dansk Banegods og har store forventninger til, at Dansk Banegods kan være med til at skabe bedre rammebetingelser for banegodset og for Aalborg Havn.

Læs mere her

Branchenyheder

  • [Action required] Your RSS.app Trial has Expired - Mon Mar 08 2021
  • Kronik: Jernbanen skal være Danmarks grønne puls
  • 50 år gamle tog på Piccadilly Line går på pension - her er de nye
  • Skanska slår fast: Højhastighedsjernbane mellem Göteborg og Stockholm
  • Efter løs trailer på Storebælt: Nu skal farlige vindforhold på broen

 

5/6 2018 Mere gods skal flyttes fra vej til bane

Claus Lynge Christensen er Line Manager i Hupac med ansvar for Skandinavien – og nyvalgt medlem af bestyrelsen for Dansk Banegods.

Han ser frem til samarbejdet med de øvrige medlemmer af bestyrelsen og glæder sig til arbejdet med at skabe bedre konkurrencevilkår for banegodset i Danmark.

Læs mere her.

10/3 2017 Generalforsamling og ny bestyrelse

Dette års generalforsamling i Dansk Banegods blev den 28. februar afholdt på Nationalmuseet i København.

I alt 20 repræsentanter var mødt op – heriblandt et par potentielle medlemmer, der ønskede at lære mere om foreningen.

Formand Kaj Nielsen, tidligere Carlsberg, berettede, at 2016 havde været et år med mange udskiftninger.

Læs mere her.

21/2 2017 Mærsk del af Dansk Banegods

APM Terminals, der er en del af Mærsk-koncernen, er blevet medlem af Dansk Banegods, og dermed bakker en af Danmarks største virksomheder nu op om sektorens vigtighed i Danmark.

”Med APM Terminals Terminals ombord i foreningen har vi fået endnu et vigtigt medlem. Foreningens politiske styrke i kampen for bedre rammevilkår hænger tæt sammen med mængden og typen af medlemmer”, siger Jan Wildau fra DB Cargo, der under tæt ledelse af bestyrelsen står for den daglige ledelse af Dansk Banegods.

Læs mere her.

17/2 2017 Lavere omkostninger på kombiterminalerne

Bedre vilkår for de virksomheder, der bruger de statsejede kombiterminaler i Danmark, er et udpeget mål for Dansk Banegods. Derfor er foreningen nu gået ind i kampen for at få Banedanmark til at sænke huslejerne på i hvert fald et par af terminalerne.

“Bestyrelsen har sammen med Jan Wildau bedt om et møde med Banedanmarks administrerende direktør, hvor vi vil fremlægge vores synspunkter. Det er Banedanmark, der fastsætter huslejerne, og derfor er det også det rigtige sted at begynde dialogen”, siger Michael Svane, der er udover at være direktør for DI Transport også er næsteformand i Dansk Banegods.

Læs mere her.

16/12 2016 Forbedret medlemkommunikation

Dansk Banegods har fået opgraderet systemet bag hjemmesiden, så det nu er muligt løbende at sende nyheds-mails til medlemmerne.

“Det har været efterspurgt længe, og nu er vi endelig klar”, siger formand i Dansk Banegods, Kaj Nielsen.

Læs mere her.

16/12 2016 Banedanmark arbejder for større forudsigelighed

Sommerens og tidligere års problemer i forbindelse med banearbejder skal være historie. Det mener Banedanmark, der flere gange i 2016 måtte beklage, at anlægsarbejderne blev forsinkede.

”Det gav både operatører og erhvervslivet, der bruger banen, store problemer i sommer. Ikke bare fordi banen lukkes en periode. Men fordi banen ikke er klar igen, når vi er blevet lovet det,”, siger Kaj Nielsen, der er formand i Dansk Banegods.

Læs mere her.