Mere gods skal flyttes fra vej til bane

Mere gods skal flyttes fra vej til bane

Line Manager
Claus Lynge Christensen
Hupac

Claus Lynge Christensen er Line Manager i Hupac med ansvar for Skandinavien – og nyvalgt medlem af bestyrelsen for Dansk Banegods. Han ser frem til samarbejdet med de øvrige medlemmer af bestyrelsen og glæder sig til arbejdet med at skabe bedre konkurrencevilkår for banegodset i Danmark.

»Hupac har store interesser i Danmark – både transit og mellem terminalerne i Taulov og Høje-Taastrup. Vi er med i Dansk Banegods, fordi vi det er vores klare målsætning at gøre intermodal transport mere økonomisk fordelagtigt i Danmark – og det kræver blandt andet, at vi får skabt en bredere forståelse af, hvor vigtigt banegodset er for vores samfund.

Baneoperatørerne har traditionelt set været for dårlige til at lobbye over for politikerne sammenlignet med lastbilsoperatørerne, og det er en af årsagerne til, at det i dag er langt dyrere at transportere gods på skinnerne end på landevejene. Det skal vi have gjort noget ved, og Dansk Banegods er den helt rette organisation til at varetage banegodsets interesser. Vi skal have sænket infrastrukturomkostningerne for vores brugere, så vi kan få flyttet mere gods fra vejene og over på banen – og det gælder også den indenlandske transport mellem landsdelene.

Men vi skal ikke kun have større indflydelse hos politikerne. Vi skal også have skabt en bedre dialog med Banedanmark, så vi opnår en bedre udnyttelse af infrastrukturen, og så vi bliver taget mere med på råd, når der skal planlægges sporarbejde. Som det er i dag, lægger sporarbejdet ofte alt for store hindringer i vejen for vores arbejde, og det gavner bestemt ikke vores konkurrencesituation.

Det er naturligvis ikke nye tanker for medlemmerne af Dansk Banegods, og derfor vil jeg også arbejde helhjertet for de sager, der allerede er sat i gang, og bringe vores erfaringer fra det øvrige Europa ind i det videre arbejde.«

Hupac
Hupac er Europas førende intermodale netværksoperatør med 1,4 millioner TEU. Hupac har 120 godstog ude på skinnerne hver eneste dag året rundt. Hupac blev grundlagt i 1967 i Chiasso i Schweiz og har i dag 470 medarbejdere og en årlig omsætning på 2,8 milliarder kroner.

Dansk Banegods