Om Dansk Banegods

Formål

Dansk Banegods’ formål er at varetage principielle brancheorienterede nationale og internationale interesser for operatører og andre virksomheder samt organisationer med kommerciel interesse i jernbanegodstransport i Danmark. Foreningen arbejder specifikt for at fremme banegodstransportens rammevilkår over for politikere og myndigheder. Dansk Banegods blev stiftet d. 6. oktober 2014.

Dansk Banegods arbejder ud fra den overordnede vision, at Danmark skal være Skandinavisk centrum for logistik.

Dansk Banegods mener, at jernbanen er et vigtigt element i den grønne omstilling af godstransporten til mere energieffektive transportformer og anser en effektiv godstransport som helt afgørende for dansk erhvervsliv – ikke mindst de internationale godsforbindelser, der skal sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv og fortsat vækst i eksporten.

Derfor samler vi virksomheder, havne godsoperatører og andre interessenter i én organisation for på den måde at kunne byde ind med de bedste løsninger. Vi er klar til at spille en aktiv rolle i dansk politik og i samfundsdebatten for at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet og godset på banen.

Vejen til et mere kompetent samlet system går gennem dialog og en bedre sammenhæng mellem erhvervsliv, politikere og embedsmænd.

Dansk Banegods Mener

Godstransporten i Danmark og Europa stiger.  Både aktuelt med økonomien på vej op i gear igen – og i fremtiden hvor EU-kommissionen forudsiger enorme stigninger i godstransporterne.

Heldigvis kan man sige, for godstransport går historisk set hånd i hånd med vækst, beskæftigelse og velfærd.

I Dansk Banegods ser vi jernbanen som en nødvendig og betydelig del af den samlede transportkæde – og dermed som en forudsætning for dansk og international erhvervslivs vækst og konkurrencedygtighed.

Der er allerede trængsel på vejene mange steder i Europa – også i Danmark – og med udsigten til endnu mere gods er der stor fare for, at vejene vil sande til i trafik. Det er hverken erhvervslivet eller bilisterne tjent med, og derfor er det ganske enkelt ikke en mulighed at sende flere lastbiler ud på vejene. Jernbanen er det oplagte alternativ til vejtransporten, og stadigt flere virksomheder har indset, at de har brug for jernbanen til at fremtidssikre deres forretning. Virksomheder som Carlsberg, DSV Roads og andre er derfor gået skridtet fuldt ud og er blevet medlemmer af interesseorganisationen Dansk Banegods.

I de 15 ’gamle’ EU-lande er mængden af banegods de seneste 20 år steget med beskedne én procent om året, mens den indenlandske banegodstrafik i Danmark er faldet med hele 60 procent siden 2000.

Det er stærkt bekymrende, og der foreligger derfor en stor opgave, hvis det på nogen måde skal lykkes at komme i nærheden af de politiske ambitioner. Og det skal lykkes, for der er brug for jernbanen – ikke mindst i de kommende år, hvor mængden af gods forventes at stige markant.

Den europæiske ambition er, at 30 procent af godstransporten i EU sker med tog eller skib inden 2030. Det er en rigtig og ambitiøs målsætning, som vi bakker op om. En styrket jernbane vil slå positivt igennem i forhold til både erhvervslivet, klimaet og personbilisterne, der hver eneste dag også må leve med konsekvenserne af stigende trængsel.
Med stiftelsen af Dansk Banegods bliver banegodset nu endelig repræsenteret af en bred skare af aktører på tværs af brancher, og det styrker vores fælles sag. For længe har erhvervslivets stemme været spredt og diffus, og det laver vi nu om på til gavn for både erhvervslivet generelt, godstogsoperatørerne, embedsmændene i centraladministrationen og politikerne på Christiansborg.

I Dansk Banegods er vi overbeviste om, at fremtiden tegner lys for banegodset, men det kræver politisk handling og investeringer i infrastrukturen, så vi sammen kan fjerne de forhindringer, der i dag spænder ben for en øget mængde banegods.

Det kræver konstruktivt input fra erhvervslivet – og det er input, som vi er klar til at forpligte os på.

 

Hilsen

Bestyrelsen og sekretariatschefen i Dansk  Banegods

Medlemmer og medlemsskab

Har Dansk Banegods vakt din interesse? Så send os en mail på info@banegods.dk og hør nærmere.

Dansk Banegods har følgende medlemmer:

 • ADP A/S
 • APM Terminals – Aarhus A/S
 • Carlsberg Danmark A/S
 • Contec Rail ApS
 • Dansk Jernbaneforbund
 • DB Cargo Scandinavia A/S
 • DI Transport
 • DSV Road A/S
 • Esbjerg Havn
 • Fredericia Shipping A/S
 • Green Cargo
 • Hector Rail
 • Hirtshals Havn
 • Hupac Intermodal SA
 • Midtjyske Jernbaner Drift A/S
 • PL Spedition
 • Port of Aalborg A/S
 • SAFE Green Logistics A/S
 • Thyborøn Havn
 • TX Logistik A/S
 • Aarhus Havn
  Sorry, no posts matched your criteria.