Sikker godstransport med jernbane

Sikker godstransport med jernbane

Jernbanetransport er fortsat en af de mest sikre måder at leverer materialer til produktionsvirksomheder og varer til forbrugerne, fordi transport af store mængder gods sker i et lukket system med få medarbejdere og begrænset kontakt til andre personer.

”Jernbanetransport er alt andet lige uovertruffen til at flytte større godsmængder over lange strækninger, fordi en enkelt lokomotivfører sammen med nogle få terminalarbejdere kan flytte samme mængde gods som dusinvis af lastbiler og lastbilchauffører”, siger Jan Wildau sekretariatschef i Dansk Banegods.

Efter den almene lukning af alle grænser til Danmark og Tysklands lukning af grænsen mod Danmark er det fortsat åbent for transport af gods og det togpersonale som fremfører toget.

Siden coronavirusen har bredt sig til Danmark har jernbanevirksomheder og virksomheder, der transporterer gods med jernbanen, tilpasset produktionen efter myndighedernes anvisning og indført nødvendige forholdsregler for at forhindre smittespredning.

”Kundernes og medarbejdernes sikkerhed er helt central i vores daglige arbejde og et anliggende, jernbanevirksomhederne og banegodskunder har taget til sig med alvor”, siger Jan Wildau.

Dansk Banegods