Aalborg Havn Tag

Banegodset er vigtigt for samfundet

Account Manager
Rasmus Munk Kolind
Aalborg Havn

Rasmus Munk Kolind er Account Manager i Aalborg Havn, Full Loads & Rail. Han er blevet indvalgt som suppleant for bestyrelsen i Dansk Banegods og har store forventninger til, at Dansk Banegods kan være med til at skabe bedre rammebetingelser for banegodset og for Aalborg Havn.

»Banegodset har svære betingelser – også i Nordjylland. Der kører en del banegods i Nordjylland, men der burde være meget mere. Banegodset skal være en motor for udviklingen i regionen – og Aalborg Havn spiller en central rolle som det transportmæssige knudepunkt for hele det nordjyske område. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan tilbyde banegodset gode forhold og betingelser. Det kræver, at vi kan tale med én stemme og få myndigheder og politikere til at forstå, hvor vigtigt banegodset er for vores samfund.

Vi skal også have åbnet kundernes øjne for, at banen er en transportform, der rent faktisk virker. Derfor er det vigtigt, at vi bliver mere synlige og skaber en bredere forståelse af, hvad banen har at tilbyde. Men det er ikke nogen let opgave, for vi er oppe mod en hård konkurrent i landevejen og vanens magt. Markedet er præget af vanetænkning, og landevejen er det lette valg – især når mindre godsmængder skal flyttes fra a til b. Men det er en skam, for meget af det, der i dag kører på vejene, kunne lige så godt transporteres med bane.

En del af problemet skyldes nok, at banen ikke har haft nogen ambassadør til at tale banegodset sag. Det har vi fået nu med Dansk Banegods, og det er rigtig godt. Jeg har en klar forventning om, at vores synspunkter kommer til at brænde mere tydeligt igennem, så vi får større indflydelse og kan præge udviklingen. Vi har allerede set de første resultater, idet der er etableret erfa-gruppe med bandt andre terminaler, operatører, Banedanmark, DI Transport og andre, der sidder med for at se på forholdene for dansk banegods. Det skulle gerne betyde, at der blandt andet ikke lukkes ned for landsdele ved sporarbejder eller andet.

Vi glæder os over, at Dansk Banegods har skabt et forum, hvor vi kan møde virksomheder, der ligesom os ønsker at fremme banegodsets interesser. Det har stor betydning for vores fremtidige forretningsmuligheder – både national og internationalt«

Aalborg Havn
Aalborg Havn er sammen med Aalborg Portland Danmarks femtestørste havn målt på samlet godsmængde. Aalborg Havn ejer 16 kilometer privat banespor fra hovedsporet til havnens fire jernbaneterminaler.