Publikationer

Den danske jernbanelov

Høringssvar angående “Havneatlas, kortlægning af danske erhvervshavne”, 2023

Bekendtgørelse nr 914 om infrastrukturafgifter mv for statens jernbanenet – 2023

Præsentation af vindmåling på Storebæltsbroen, udført af DLR – 2022

Rapport: ”Crosswind Investigation on the Great Belt Bridge”, udført af DLR – 2022

Høringssvar vedrørende Høring om udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet – 2023

Høringssvar angående Trafikplan for den statslige jernbane – 2023

Fælles høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om undtagelse af dele af jernbanelovens anvendelsesområde for visse jernbaneinfrastrukturer – 2023

Updated reply from European Commission, to Dansk Banegods, on ‘Danish legislative initiatives regarding national safety of load requirements’ – 2023

Høringssvar fra Dansk Banegods vedrørende nyt høringsudkast til ændring af jernbaneloven og lov om DSB – 2023

Reply from European Commission, to Dansk Banegods, on ‘Danish legislative initiatives regarding national safety of load requirements’ – 2023

Letter to European Commission, from Dansk Banegods, on ‘Danish legislative initiatives regarding national safety of load requirements’ – 2022

Netredegørelse – 2024 – Høringsversion – Banedanmark – 2022

Høringssvar fra Dansk Banegods vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om kørsel med Lommevogne – 2022

Netredegørelse – 2023 – Banedanmark – 2021

Analyse af jernbanegods – Transportministeriet – 2021

Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift – Banedanmark – 2021

Netredegørelse – 2022 – Banedanmark – 2020

Serviceeftersyn af jernbanen – Transport- & Boligministeriet – 2020 Fremme af gods på banen

“Godstransporten tilbage på skinnerne”, konferenceavis fra konferencen Fremtidens Transport